Rohitha

Rohitha är ett känt konstnärsnamn i Sri Lanka. Konstnären har en Kandidatexamen från ett universitet i Sri Lanka och har arbetat som konstnär i drygt 10 år. Rohitha varierar mellan att använda sig av olja, akryl och vattenfärger men det som han skapar är alltid av högsta kvalitet. Rohitha arbetar idag även som bildlärare för studenter som specialiserar sig på konst. Hans verk är spridda internationellt och Rohitha har årligen flera utställningar i Sri Lanka och verken visas på flera gallerier i Colombo.