Rohitha

Rohitha är ett känt konstnärsnamn i Sri Lanka. Konstnären har en Kandidatexamen från ett universitet i Sri Lanka och har arbetat som konstnär i drygt 10 år. Rohitha varierar mellan att använda sig av olja, akryl och vattenfärger men det som han skapar är alltid av högsta konstnärliga kvalitet. Han arbetar idag även som bildlärare för studenter som specialiserar sig på konst.

Rohithas verk är spridda internationellt och konstnören har årligen flera utställningar i Sri Lanka och verken visas på flera gallerier i Colombo.