Om Galleri Mölleli

Rättvis konst

Köp av tavlor hos Galleri Mölleli innebär att ni stödjer konstnärer och en kulturform i ett utvecklingsland som fortfarande kämpar i inbördeskrigets efterdyningar. Med vårt gemensamma stöd kan de skapa sig en hållbar livssituation och samtidigt få en chans att leva på och leva ut sin dröm.

Tavlorna inköpes till lokalt marknadspris, fraktas till samt ramas in i Sverige för att säljas vidare till gällande marknadspris där. När vidareförsäljning sker går 5 % av vinsten tillbaka som stöd till konstnärerna på Sri Lanka.

Jag vill dela med mig av min värld till dig. I min värld är människor lika mycket värda oavsett bakgrund. Talang, drivkraft och hårt arbete är något som ska belönas. Sri Lanka har på många vis blivit som mitt andra hem och jag kommer alltid att återvända hit. Detta är mitt sätt att skapa ett långsiktigt samarbete och en tillhörighet samt att uppmuntra och stödja de många kreativa talanger som finns.

Vi gynnar den lokala konstscenen och ger samtidigt oexploaterade talanger en chans att utvecklas

Galleri Mölleli har som långsiktigt mål att grunda ett konstsamfund i samarbete med konstnärer i först och främst Colombo, Sri Lanka men senare även i andra länder där vi kommer att ha samarbetspartners.

Mitt Sri Lanka

I maj 2011 satte jag för första gången min fot på Sri Lanka. Min kärlek för människorna, färgerna, maten, den avslappnade livsstilen och sist men inte minst den stora variationen på klimat och natur kom direkt. Sedan våren 2011 har jag totalt spenderat över ett år på ön där jag bland annat gjort mina SIDA finansierade fältstudier. Detta är mitt sätt att skapa ett långsiktigt samarbete och en tillhörighet samt att uppmuntra och stödja de många kreativa talanger som finns.

Mitt Sri Lanka

Sri Lanka har på många vis blivit som mitt andra hem och jag kommer alltid att återvända hit

Sri Lanka

Ett längre stenkast från Indiens södra spets ligger Sri Lanka,”Pärlan av Indiska oceanen”.   Sri Lanka är på många vis ett fantastiskt färgrikt och levande land som dessvärre har drabbats av många tragedier. 2004 slog Tsunamin till hårt utmed kusterna och nationen har också härjats av inbördeskrig fram till år 2009. Nu är landet under återuppbyggnad men man har ett långt arbete framför sig.

Sri Lanka Highland

Med dess otroligt varierande och rika kulturhistoria influerad av sjöfarare och kolonialism har landet enorm potential vad det gäller konst och form. Vi vill här visa er lite av all den talang och kreativitet som finns i detta land, format över generationer.